Bye, bye 2016, hello 2017

Een jaar is weer voorbij en het was opnieuw een bewogen jaar. Er zijn vele veranderingen zicht- en voelbaar en de toon werd reeds in het begin van 2016 gezet.

Sinds juni hebben we ook een vast management team die hun pijlen richt op de uitbouw van de Connect waarden en Store-Stars en dit concept wordt nu reeds in 6 filalen getest (Focus winkels) en ook dat brengt de nodige onrust met zich mee.

Wij, jullie Lbc en Cne (franstalige vleugel) afgevaardigden stellen op elk overleg de nodige vragen over de dingen waarmee jullie dagelijks geconfronteerd worden. Ook in 2017 hebben wij jullie feedback en vertrouwen nodig zodat we vanop de barricade jullie rechten kunnen blijven verdedigen.

Hieronder even in een notedop een overzicht van de gebeurtenissen en realisaties die er ook dankzij jullie zijn gekomen.

2016, een jaar in beweging:

- januari: Begin 2016 wordt ons de Code of Ethics gepresenteerd. Dit is een log document dat naar onze mening wat taalgebruik en inhoud betreft niet afgestemd is op de retail-brache. Na lange en vele discussies met de directie zal het document herwerkt worden voordat het gebruikt wordt. Deze nieuwe versie zal in 2017 gepresenteerd worden.

Daarnaast gingen de sectorale akkoorden van kracht zoals: verhoging van de maaltijdcheques (van 2,50 naar 4 euro), opname recuperatie gedurende 1j na prestatie en verhoging aantal vrije weekends (8x) vanaf 5 medewerkers in het filaal voor iedereen (cfr Wake-Up jan 2016).

- februari: In 2016 was de werkgever dankzij en nieuw KB verplicht om preventie eenheden te besteden aan iets zinvol ivm veiligheid en preventie op het werk. In overleg met de directie is er gekozen om deze te investeren in brand en EHBO initiaties en opleidingen. Elke winkel mag 1 iemand (met minimaal een 20u contract) laten deelnemen. Wij raden jullie sterk aan om op deze uitnodiging in te gaan en een vaste, trouwe collega te laten deelnemen.

- maart: Sinds november 2015 wordt heel Europa en ook ons land geconfronteerd met terroristische aanslagen. Op 22 maart 2016 werd ook België zwaar getroffen door aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Als je in een winkel werkt zoals wij, werk je op een publieke locatie en dan stelt zich de vraag hoe ga je om met terror, overval en angstsituaties? Hieruit vloeidde een Terror-procedure voort. Deze is nu in iedere winkel beschikbaar met als doel hoe ga ik om met terror en overvallen?

- mei: In mei waren er de sociale verkiezingen: hier kies je als werknemer wie jouw belangen in het bedrijf verdedigt bij vragen en moeilijkheden. Omdat er bij WE-Belgium enkel groene kandidaten waren (Lbc/Cne) hebben we de verkiezingen in overleg met de directie vroegtijdig stopgezet. Voor Lbc versterkt Ruth Verbuyst onze interne werking.

-juni: De ASTM test wordt afgeschaft en op basis van de dagelijkse inzet en prestatie wordt door de STM bepaald of je voldoet om de functie op te nemen (cfr OR verslag 23/6/2016).

- augustus: Op de OR van 25 augustus heeft de directie de intentie geuit om vanaf 2017 voor de Meir-store meer zondagen te openen. Sinds dan vragen wij ons af hoe men dit wil realiseren? Wij zijn dan ook vragende partij voor een een constructief plan. Deze week (wk 51) zal de directie een voorstel op tafel leggen. De collega's van de Meir-store hebben er volmondig voor gekozen om op vrijwillige basis maximaal 6 zondagen per jaar te werken.

- september: Wanneer er in het verleden winkels sloten, zoals bv St-Niklaas stationstraat, Brugge- en Gent Women kon het vooral op commercieel vlak stukken beter aangepakt worden. Maar ook op sociaal vlak waren er verbeteringen mogelijk. Daarom zijn we na lang onderhandelen erin geslaagd om een raamakkoord voor sluitingen uit te werken met de directie. Dit akkoord zorgt ervoor dat de afspraken nageleefd moeten worden.

- december: Er is in het JAP (jaar actieplan 2017) ivm veiligheid en preventie een psycho-sociale risico analyse opgenomen. Dat is een methode waarmee simpel gezegd de tevreden- of ontevredenheid van de werknemers kan gemeten worden. Adhv een annonieme online vragenlijst zullen de plus- en minpunten van het bedrijf duidelijk worden. Daarmee moet de werkgever dan aan de slag om dingen te verbeteren.

Natuurlijk, zetten wij ook sterk in op 2017 want er liggen nog vele projecten op stapel (cfr zie actielijsten OR verslagen). Enkele van deze werkpunten zijn: cao 90, motiverende vervangingspremie, functieomschrijvingen verkrijgen, onthaaldagen voor nieuwe medewerkers e.a

JOUW JOB, ONS WERK


Recente berichten
Volg ons
Er zijn nog geen tags.
Zoek op thema
Archief
  • Facebook Basic Square