Zondag werk evolutie 2019

NIEUW: het zondag openings debat laait weer volop. Het stadsbestuur Antwerpen heeft de vraag om alle zondagen geopend te zijn als voorstel op het schepencollege gelegd. We moeten nog even afwachten wat dit zal opleveren. Maar niet alle handelaars omarmen dit met enthousiasme.

Hoe WE zal reageren mocht het voorstel aanvaardt worden en wat de gevolgen voor jullie werknemers zullen zijn is ook nog een vraagteken.

Voorlopig is het vooral belangrijk om te onthouden dat enkel de eerste 6 zondagen aan 200% betaald of recup zijn. De daarop volgende zondagen die je zou werken zijn enkel 50% betaald!

Wat vooraf ging:

Eind 2017:

De bijlage zondagen waarin er een tegemoetkoming is van 50% extra voor elke gewerkte zondag (maw zondag 7,8,9 enz...) is verstreken. Wij willen het deze cao enkel verlengen voor minimaal 2j totdat er mogelijk vanuit de sector een betere regeling is? Maar WE wil de discussie voor méér zondagsopeningen opnieuw met ons aangaan. Het eerste voorstel van hun zijde is ondermaats, omdat enkel hun wensen erin opgenomen zijn.

Op 14/07/2017 hebben we op de syndicale delegatie ism de directie een akkoord gesloten voor de zondagsopeningen van toeristische en NIET-toeristische zones.

Het akkoord

Voor de NIET-toeristische zones wordt het akkoord uit 2010 behouden zoals het nu reeds in praktijk wordt toegepast.

Voor de winkels in toeristische zones gaat er een nieuw akkoord (2017-2018) van kracht die de bijlage aan het akkoord uit 2010 vervangt.

Ter herinnering, NIET-toeristisch én toeristische zones: steeds vrijwillige basis

Bedrijfscao zondagsopeningen 2010 blijft van kracht voor winkels in NIET-toeristische zones: vrijwillige basis

Deeltijdse medewerkers die op zondag werken (6) is 200% betaald, 200% recup. De uren die je op zondag werkt, tellen niet mee in je te presteren contracturen. Dwz meer werken om meer te verdienen.

Mensen in tijdskrediet of ouderschapsverlof: uitsluitend 200% recup

Voltijdse medewerkers: in de 35u: zondagwerk is betaald met het salaris en je hebt recht om de uren gewerkt op zondag te recuperen of 2x betaald

En meer dan 35u: 300% betaald of het zondagswerk is betaald in het salaris en geeft recht tot 2x recuperatie van de gewerkte uren.

Vergeet niet recup is altijd in overleg met je leidinggevende op te nemen op een moment dat het zowel jou als de werkgever uitkomt en dit binnen 1j na prestatie (sectorakkoord pc311 2015-2016).

Nieuwe bedrijfscao 2017-2018 voor de winkels gelegen in toeristische zones: vrijwillige basis

Voor de eerste 6 zondagen blijft de situatie zoals die nu van kracht is onveranderd en gelijk aan het akkoord uit 2010 (zie uitleg hierboven).

Voor méér dan 6 zondagen (dwz 7,8,9,….enz): 150% betaald.

Het akkoord van de syndicale delegatie om meer dan 6 zondagen te werken is niet langer nodig, wel een goedkeuring van je DM- en/of HR-manager om zeker te zijn dat de vrijwilligheid gerespecteerd wordt.

Wat vooraf ging: evolutie en onderhandelingen over zondagsopeningen bij WE!

Voor 2010 waren de winkels in heel België, m.u.v. de toeristische zones, 3 zondagen per jaar open. Vanaf 2010 is dit opgetrokken naar 6 zondagen per jaar.

Het was een verantwoordelijkheid van de vakbonden en de werkgevers om op bedrijfsniveau te regelen wat er voor deze extra inspanningen zou worden betaald.

Het uitgangspunt voor de vakbonden Lbc/Cne was bij WE-Belgium vrijwilligheid.

Maar voor de collega's die wel op zondag willen werken hebben LBC en CNE samen met de directie, via een cao een extra verloning met als keuze betaald of recup uitgewerkt.

Vroeger was de term "toeristische zone" een uitzondering, maar omdat de regels waaraan een stad moet voldoen om in aanmerking te komen tot een minimum herleid zijn, gaat het nu cressendo.

In september 2014 is er in Antwerpen onder het mom van een testcase gestart om elke eerste zondag van de maand de winkel te openen en dit bovenop de solden- en eindejaarsopeningen (=15x).

In mei 2015 werd ook in Brussel het startschot gegeven voor zondag fun-shoppingdag. Om het begrip "werkbaar werk" enigszins te beantwoorden in deze moeilijke tijden, hebben jullie afgevaardigden hard gewerkt. Lbc en Cne hebben een bijlage (looptijd t/m 31/12/2016) toegevoegd aan de cao ivm zondagen van 2010. Wat betekent dit voor jullie:

° Maximum zes zondagen te werken per werknemer

° Eerst voldoende vrijwilligers vinden binnen je team of regio

° Indien nodig kan er ook met studenten gewerkt worden

° wanneer je toch méér dan 6 zondagen wil werken dan moet je de syndicale afvaardiging steeds verwittigen. Syndicale afvaardiging is: Ann Snoeckx, Melanie Baelde, Jorien De Meyer, Nena Dehairs (zie rubriek contact).

2016: de directie wil enkele zondaqgen testen in Brussel en Antwerpen hierdoor komen 3 extra zondagen bij en dat maakt een totaal van 17 zondagen. Let wel er wordt enkel voor de eerste 6 een extra vergoeding voorzien.

Op de Ondernemingsraad van 25 augustus krijgen de afgevaardigden de resultaten met toelichting. De toon is alvast gezet, want op enkele mindere zondagen na is elke zondagsopening extra omzet hoe klein of groot deze ook mag zijn een succes!

De directie van WE-Belgium heeft de intentie om vanaf 2017, twee zondagen per maand de winkel WE-store, Meir 54 te openen. Hoe ze dat gaan organiseren, blijft voorlopig een vraagteken. Sinds enkele maanden wachten de vakorganisatie in spanning een voorstel af en dat zouden we deze week (week 51) krijgen.

Daarnaast zijn we ook enige tijd vragende partij om de bijlage aan de zondagscao te verlengen voor onbepaalde duur.

Je voelt wel aan dat werken op zondag zal blijven toenemen.

Want het voortdurende winstbejag van de aandeelhouders is veel belangrijker dan jouw zondags activiteiten.

En als we dan in de toekomst allemaal 40 zondagen per jaar werken dan zal daar ook niets extra tegenover staan als we nu onze stem niet laten horen! Het is daarom dringend en noodzakelijk, dat onze werkgever van jullie een signaal krijgt als jullie dit niet zien zitten. Aan alle collega's alle steun welkom, want vergeet niet volgende keer is jouw winkel misschien ook 7/7 en 24u op 24u zonder dat hier ook maar iets tegenover staat open.

In Brussel wordt vanaf volgende maand geen maandelijkse "sunday shoppingday" meer gedaan. De handelsvereniging heeft adhv een stemming beslist om hier niet mee door te gaan. De doorslag is de tegenvallende omzet nalv terreur-dreiging, uitbouw voetgangerszone en de vele protest-acties.


Recente berichten
Volg ons
Er zijn nog geen tags.
Zoek op thema
Archief
  • Facebook Basic Square

Disclaimer

© ACV PULS - you never work alone

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now