Reïntegratie langdurig zieken

Nog net voor het jaareinde (dec 2016) is het nieuwe Re-ïntegratiebeleid voor langdurig zieken van

kracht. Het doel van de nieuwe wet (KB: 1/12/2016) is om een werkhervatting te bevorderen.

Er moet worden geprobeerd om het werk te behouden en te hervatten ook al is men al een tijd

ziek. De belangrijkste wijziging is, dat alle partijen: de arbeidsgeneesheer ism preventieadviseur,

de behandelend geneesheer, de geneesheer van de mutualiteit, de werknemer én werkgever na

4m arbeidsongeschiktheid een opstart van een re-ïntegratie kunnen indienen.

Er zal worden onderzocht of je je job al dan niet tijdelijk kan hernemen of er eventueel tijdelijk of

definitief ander werk of aangepast werk mogelijk is?

Indien er geen re-ïntegratietraject wordt

aangeboden moet een werkgever motiveren waarom. Opgelet, als je een voorstel weigert moet

ook jij argumenteren waarom?

Kortom vanuit verschillende invalshoeken en spelers kan een re-ïntegratie worden opgestart en

geëvalueerd. Met als doel je werk te behouden rekening houdend met jou persoonlijke

mogelijkheden.

Een geslaagde reïntegratie in samenspraak met de werkgever is vooral gebaseerd op een

individuele aanpak die rekening houdt met de persoonlijke talenten en fysieke- of psychische mogelijkheden.

Het takenpakket is misschien wel conform, maar aanpassingen uiten zich ook in de verdeling van het arbeidsregime. Denk maar aan bijvoorbeeld aan korte dagen, minder dagen, afwisseling in dagen.

Opgelet, als alle opties om een reïntegratie te doen slagen zijn overwogen, maar de

werkhervatting onmogelijk is, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag wegens "medische

overmacht".

Heb je graag meer informatie rond dit thema, neem dan een kijkje op: www.teruginhetzadel.be

Als je hiermee geconfronteerd wordt en het is allemaal nogal verwarrend spreek er gerust je vakbondsafgevaardigde over aan. Denk eraan we zijn er voor jou!


Recente berichten
Volg ons
Er zijn nog geen tags.
Zoek op thema
Archief
  • Facebook Basic Square

Disclaimer

© ACV PULS - you never work alone

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now